Vznik festivalu se datuje do roku 1992 a jde o vůbec první festival svého druhu v České republice. Reaguje na stálý zájem posluchačů o koncerty duchovní hudby tematicky spjaté s liturgicky významným obdobím Velikonoc. Ve středoevropském měřítku zůstává ojedinělým mezinárodním projektem věnovaným výhradně duchovní hudbě s akcentací na objevnou a zajímavou dramaturgii a na vynikající interpretační výkony.

Velikonoční festival je už dlouhá léta prostorem rezonance: skladby (znovu)ožívají v posvátných prostorách a v posvátném čase, jim určených. Posluchačům tak festival kromě samotného hudebního zážitku dává možnost se v oněch dvou týdnech i jednotlivých chrámech zastavit k rozjímání nad utrpením i radostnou zvěstí.

 

Letošní ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby s podtitulem Přetváření se uskuteční v termínu 2.–16. dubna 2023.

Třicáté výročí festivalu, které připadá na rok 2023, je příležitostí k vykročení a hledání nových horizontů. Kromě nepřeberného bohatství liturgické a duchovní hudby uplynulých staletí i současnosti jsou pro festival klíčovou inspirací samotné velikonoční svátky v jejich poselství smrti a vzkříšení. Prolnutí bohaté hudební a liturgické tradice představuje festivalové téma přetváření: hledání pozapomenutých perel, nečekaná setkání staré a nové hudby i uvádění zcela nových skladeb.

Třicátý ročník zdobí oblouk mezi kdysi slavným Stabat Mater brněnského dómského varhaníka Františka Musila, srovnávaným se stejnojmennou kantátou Antonína Dvořáka, a známým, přesto však stále inspirujícím a radost vzbuzujícím chvalozpěvem Te Deum právě druhého zmíněného skladatele. K provedení Musilova Stabat na zahajovacím koncertu spojí své síly několik brněnských sborů s Filharmonií Brno pod taktovkou Tomáše Krejčího. V závěru festivalu Dvořákovo Te Deum spolu se Mší As dur Franze Schuberta provede rovněž domácí orchestr, Český filharmonický sbor Brno a dirigent Jaroslav Kyzlink. Hned s druhým festivalovým koncertem, přinášejícím mimo jiné Postní meditace Marc-Antoine Charpentiera, započíná linka francouzské duchovní hudby, zdůrazněná třemi různými programy temných hodinek a uzavřená velikonočním varhanním recitálem s díly Widora, Duruflého a Messiaena.

Mezi premiérami náleží klíčové místo skladbě Ze všech sil Slavomíra Hořínky a velikonočnímu oratoriu Františka Fialy. Poprvé se na festivalu představí český komorní orchestr L’Armonia Terrena s prolnutím barokní a novější duchovní hudby. Se vstupem do třetího desetiletí festivalu se jeho součástí stal program tří temných hodinek. Jubilejní třicátý ročník poprvé vstupuje i do vlastního liturgického provozu, a to uvedením díla Missa brevis (1984) Knuta Nysteda při večerní mši svaté v kostele sv. Tomáše na Hod Boží Velikonoční.

 

 

Festival má své samostatné webové stránky.

Seznam koncertů v rámci festivalu

DUBEN 2023