Novorenesanční sál Besedního domu nabízí vynikající akustiku nejen pro komorní sklady. Orchestr Filharmonie Brno zde realizoval desítky nahrávek pro zahraniční klienty a autory soudobých skladeb. Zvukové záznamy se zde pořizují několik desetiletí, nahrávalo se zde například pro společnosti ‎BBC, Sony Classic FM, Universal Records, BMG, Several Records a další.

Filharmonie Brno dlouhodobě spolupracuje se společností Firstcreative Ltd. Nahrávací studio disponuje velmi kvalitním technickým vybavením včetně kvalitního personálního obsazení hudební a zvukové režie.

Nahrávací studio – vybavení / Recording studio – equipment

Kontaktní údaje

Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D.
nahrávání pro tuzemské a zahraniční partnery
Tel.: +420 539 092 842
Mobil: +420 773 188 603
pavel.sindelar@filharmonie-brno.cz