Počínaje sezonou 2014/2015 má Filharmonie Brno svou Orchestrální akademii, jíž se snaží o výchovu dalších generací hudebníků, kteří by jednou mohli usednout do filharmonických řad. Dvouleté působení v akademii skýtá jejím členům nejen (primárně) orchestrální praxi, ale také příležitost prezentovat své schopnosti v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Zájem o tento cyklus byl v uplynulých dvou sezonách až nečekaně velký a jistě bychom k tomu našli hned několik důvodů. Mladicky strhující projev účinkujících, různorodý repertoár… A nejen to.

Podtitul cyklu Hudba zblízka dává tušit, že koncerty v Besedním domě jsou koncipovány netradičně – zveme na atypicky rozestavený a intimně nasvícený sál, na hudebníky, kteří jsou takřka na dosah… Na klasiku, při níž odpadá bariéra pódia či večerní róby. Přijďte podpořit mladé naděje, v džínsech (chcete-li), přijďte na hudbu zblízka do rodinně pohodové atmosféry a za sympatické vstupné.

V sezoně 2018/2019 se představí noví členové Orchestrální akademie Filharmonie Brno, přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 2018. Cyklus Mladá krev ovšem kromě jejich komorních vystoupení nabídne prostor i dalším hostům, mj. z řad předchozích členů akademie.

Jako součást Orchestrální akademie od sezony 2018 / 2019 Filharmonie Brno pořádá mistrovské kurzy. Primárně jsou masterclass určeny pro členy Orchestrální akademie, jakožto aktivní účastníky. Možnost přihlásit se k aktivní účasti mají ale i studenti, kteří nejsou členy Orchestrální akademie a to jak z ČR, tak ze zahraničí do 26 let věku.

Orchestrální akademie Filharmonie Brno

Filharmonie Brno, podobně jako jiné špičkové orchestry, má zájem na výchově dalších generací vynikajících hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto počínaje sezonou 2014/2015 založila Orchestrální akademii Filharmonie Brno.

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v Orchestrální akademii Filharmonie Brno mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů nově vzniklého abonentního cyklu Filharmonie Brno v Besedním domě („Mladá krev“) umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru Filharmonie Brno s sebou přináší zároveň mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Filharmonie Brno se založením orchestrální akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony.

Přihlášky

Do akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let. Konkurzy do akademie pro jednotlivé nástrojové skupiny pro sezony 2018/2019 a 2019/2020 budou vypsány na podzim 2017. V případě uvolnění místa v akademii může být vypsán konkurz do jednotlivých nástrojových skupin i dříve.

Finanční ohodnocení

Členům akademie jsou přiznány honoráře za absolvované zkoušky a koncerty. Výše honoráře je fixní, a to 500,-Kč za jednu účast na zkoušce nebo koncertu. Počet účastí za jednu koncertní sezónu je stanoven na min. 20 a max. 120 s tím, že maximální počet účastí nemusí Filharmonie Brno využít.

Orchestrální praxe a individuální výuka

Členové akademie jsou vyzýváni k účasti na vybraných projektech Filharmonie Brno, absolvují především zkoušky a koncerty v rámci orchestrálních abonentních řad brněnské filharmonie v Brně. Při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty jsou vedeni předními hráči Filharmonie Brno.

Absolutorium

Po splnění dvouleté praxe v Orchestrální akademii Filharmonie Brno získává každý člen certifikát vydaný Filharmonií Brno, který slouží jako doklad o řádném absolvování Orchestrální Akademie Filharmonie Brno.

Praxe v komorní hře

V rámci abonentního cyklu Filharmonie Brno „Mladá krev“ jsou v každé sezoně uspořádány přibližně čtyři komorní koncerty, na nichž se prezentují víceméně všichni členové akademie.

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Filharmonie Brno neposkytuje ani nehradí členům akademie ubytování v Brně ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.

Členové Orchestrální akademie

Přehled nadcházejících koncertů Orchestrální akademie

ŘÍJEN 2019

Čt31ŘÍJ19:30MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKAČlenové Orchestrální akademie Filharmonie Brno19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudba,Instrumentální koncertyAbonentní řady:Mladá krev (MLK)

LEDEN 2020

St29LED19:30MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKAČlenové Orchestrální akademie Filharmonie Brno19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudba,Instrumentální koncertyAbonentní řady:Mladá krev (MLK)

BŘEZEN 2020

St04BŘE19:30MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKAČlenové Orchestrální akademie Filharmonie Brno19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudba,Instrumentální koncertyAbonentní řady:Mladá krev (MLK)

KVĚTEN 2020

St06KV19:30MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKAČlenové Orchestrální akademie Filharmonie Brno19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudba,Instrumentální koncertyAbonentní řady:Mladá krev (MLK)

Kontakt

MgA. Radek Tomášek

koordinátor Orchestrální akademie Filharmonie Brno

Tel.: +420 724 689 288

akademie@filharmonie-brno.cz