Expozice nové hudby v dramaturgii Viktora Pantůčka nabízí především nové možnosti vyjádření hudby a nové polohy osobního, až krajního, projevu. Festival vznikl v roce 1987 a od roku 2012 jej v pohyblivém termínu pořádá Filharmonie Brno.

Festival soudobé experimentální hudby Expozice nové hudby (vznik 1987) už několik let chápe „expoze“ ve svém rázu nejenom jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komunikaci s veřejností a veřejnými prostory. Od roku 2013 sledovala dramaturgie různá témata vycházející z prostorových dispozic města Brna, ale též z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hudební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozici, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu koncertnímu provozu. Tuto pětiletku zakončila v roce 2017 revolučním ročníkem, ve kterém oslavila své 30. výročí. Od roku 2018 vstupuje do poněkud odlišného dramaturgického konceptu směřujícího k nalezení nové, aktuální podoby či možné podoby festivalu soudobé hudby, který by sice navázal na „tradici“ Expozice, ale též se výrazněji otevíral současné postdigitální společnosti. 31. ročník tak bude poněkud rekapitulační, hodláme dodělat to, co bylo rozděláno, dopracovat, co bylo rozpracováno, ale též zahájit další období festivalové existence. Od 15. do 17. června nás čeká koncert Charlemagne Palestine, výstava Elektronické procházky v režii Christiny Kubisch a městská hra věnovaná brněnskému odkazu Milana Adamčiaka. V podzimní části od 10. do 13. října v Brně vystoupí vynikající Plural Ensemble, Ulrich Kruger, Lore Lixemberg ad., kteří provedou pestrou paletu skladeb od Scelsiho Canti del Capricorni po Requiem Milana Adamčiaka.

Viktor Pantůček, dramaturg festivalu

Seznam koncertů v rámci festivalu

ŘÍJEN 2018

Čt11ŘÍJ19:00LORI LIXENBERG / ENHCyklus dvaceti písní Giacinta Scelsiho Canti del Capricorni
v podání sopranistky Lore Lixenberg
19:00 PODLE ŽÁNRU A STYLU:20. A 21. StoletíFestivaly:Expozice nové hudby,Exposition of New Music

So13ŘÍJ19:00PLURAL ENSEMBLE / ENHŠpanělský Plural Ensemble s hudbou
přelomu 20. a 21. století
19:00 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:20. A 21. StoletíFestivaly:Expozice nové hudby,Exposition of New Music

St17ŘÍJ19:00BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA / ENHKonfrontace odkazu Jana Zahradníčka s hudbou Fausto
Remitelliho v kapli bývalé káznice na Cejlu
19:00 PODLE ŽÁNRU A STYLU:20. A 21. StoletíFestivaly:Expozice nové hudby,Exposition of New Music