Expozice nové hudby (vznik 1987) je festival soudobé hudby, který chápe „expozé“ ve svém názvu nejenom jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komunikaci s veřejností a veřejnými prostory.

 

Východiskem dramaturgické koncepce letošního ročníku je lidský hlas v nejrozmanitelnějších podobách a konfrontacích, v akustickém, elektroakustickém či multimediálním prostředí.

Lidský hlas jako nositel umělecko-verbální komunikace (ve spojení s poetickým textem), lidský hlas jako zajímavé zvukové médium – ať už ve své fyzické (akustické) podobě, či jako médium transformovatelné prostřednictvím nových technologií do úplně jiných, sobě samému odcizených zvukových poloh –, lidský hlas v sólové nebo ansámblové podobě, lidský hlas jako nositel hudebně-dramatické akce, lidský hlas v kontextu jiných (starých i nových) médií.

Jednotlivé projekty přesahují rámec hudebního umění a propojují hudbu s jinými médii formou instalace, projekce nebo in situ performance.

Je na co se těšit.

Daniel Matej, dramaturg Expozice nové hudby

V průběhu festivalu budou v Besedním domě umístěny zvukové instalace vytvořené na objednávku festivalu

Pavel Büchler: Pauza Schwitters

Lucie Páchová: VoiSineAgge

Seznam koncertů v rámci festivalu

ŘÍJEN 2022