Expozice nové hudby (vznik 1987) je festival soudobé hudby, který chápe „expozé“ ve svém názvu nejenom jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komunikaci s veřejností a veřejnými prostory.

Od roku 2012, kdy se pořadatelem festivalu stala Filharmonie Brno, sledovala dramaturgie různá témata, vycházející z prostorových dispozic města Brna, ale také z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hudební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozici, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu koncertnímu provozu. Od roku 2020 má festival nového dramaturga, který připravil opět nový pohled na vnímání současné tvorby.

 

Východiskem dramaturgické koncepce letošního ročníku je lidský hlas v nejrozmanitelnějších podobách a konfrontacích, v akustickém, elektroakustickém či multimediálním prostředí.

Lidský hlas jako nositel umělecko-verbální komunikace (ve spojení s poetickým textem), lidský hlas jako zajímavé zvukové médium – ať už ve své fyzické (akustické) podobě, či jako médium transformovatelné prostřednictvím nových technologií do úplně jiných, sobě samému odcizených zvukových poloh –, lidský hlas v sólové nebo ansámblové podobě, lidský hlas jako nositel hudebně-dramatické akce, lidský hlas v kontextu jiných (starých i nových) médií.

Jednotlivé projekty přesahují rámec hudebního umění a propojují hudbu s jinými médii formou instalace, projekce nebo in situ performance.

Je na co se těšit.

Daniel Matej, dramaturg Expozice nové hudby

 

V průběhu festivalu budou v Besedním domě umístěny zvukové instalace vytvořené na objednávku festivalu

Pavel Büchler: Pauza Schwitters

Lucie Páchová: VoiSineAgge

 

Poslechněte si velký rozhovor s dramaturgem a iniciátorem vzniku festivalu zde.

Přečtěte si rozhovor se skladatelem Ivo Medkem zde.

 

Seznam koncertů v rámci festivalu

Žádný naplánovaný koncert

Stáhněte si katalog

Katalog Expozice nové hudby 2022 ve formátu PDF

Katalog Expozice nové hudby 2021 ve formátu PDF

Katalog Expozice nové hudby 2019 ve formátu PDF

Katalog Expozice nové hudby 2018 ve formátu PDF

Katalog Expozice nové hudby 2017 ve formátu PDF