Expozice nové hudby v dramaturgii Viktora Pantůčka nabízí především nové možnosti vyjádření hudby a nové polohy osobního, až krajního, projevu. Festival vznikl v roce 1987 a od roku 2012 jej v pohyblivém termínu pořádá Filharmonie Brno.

Brno je rozlohou malé město a myšlením maloměsto. Je však postavené na velkých gestech, která utvářela a utvářejí jeho obraz i genius loci. Zbourání zděných hradeb během 19. století umožnilo rozvoj města, které se stalo evropskou metropolí, postupně jsme však vybudovali nové hradby, mentální, lokální a sociální, pokusme se je v 21. století opět zbourat. Ať je Brno malé pouze rozlohou a nikoliv myšlením, nebojme se velkých gest.

A tak stejně jako v roce 1919 vzniklo velké Brno, pokusíme se v rámci letošního ročníku Expozice nové hudby utvořit Big Brno se všemi možnými konotacemi. Nejedná se o žádný lokální patriotismus, spíše je to výzva k reflexi soudobého hudebního a zvukového prostoru. Od roku 2020 dojde ke změně dramaturga, a tudíž i dramaturgie festivalu, ročník 2019 má tak být určitým finále, uzavřením cyklu, započatého v roce 2013. A tak po ozvučení zahrad, poslouchání prostoru i koncertního sálu, hlukových kompozicích inspirovaných octovým syndromem, bezpočtu koncertů, světových i tuzemských premiérách skladeb, performance, instalací, eventů a site specific projektů přichází nutnost zaměřit se na samotné město, ve kterém se festival od konce osmdesátých let koná.

Viktor Pantůček, dramaturg festivalu

Seznam koncertů v rámci festivalu

LISTOPAD 2019

Čt21LIS19:0021:00BIG MUSIC / ISHA TRIO / EXPOZICE NOVÉ HUDBYCAGE, FUKUSHIMA, BREIER, BERBERIAN, MANTOVANI, PADDING, KLEIN, GRAHAM, ZOUHAR19:00 - 21:00 Besední důmFestivaly:Expozice nové hudby

Čt21LIS21:00BIG EXPOZICE / EXPOZICE NOVÉ HUDBYPoslechový pořad Jozefa Cserese a Viktora Pantůčka21:00 OstatníFestivaly:Expozice nové hudby

22LIS19:0021:00BIG MUSIC / TRIO HELIX / EXPOZICE NOVÉ HUDBYGRAHAM, SANDERS, ZEMEK-NOVÁK, RESCH, ŠTOCHL, BREIER 19:00 - 21:00 Besední důmFestivaly:Expozice nové hudby

22LIS21:00BIG BRNO / EXPOZICE NOVÉ HUDBYIntermediální projekt o současné zvukové podobě Velkého Brna21:00 Besední důmFestivaly:Expozice nové hudby

So23LIS15:00BRNO OPEN / EXPOZICE NOVÉ HUDBYRozezvučíme bývalou káznici na Cejlu15:00 OstatníFestivaly:Expozice nové hudby

Ne24LIS19:00BIG ATLAS / EXPOZICE NOVÉ HUDBYBrno má velkou lexikografickou tradici.19:00 OstatníFestivaly:Expozice nové hudby