Expozice nové hudby v dramaturgii Viktora Pantůčka nabízí především nové možnosti vyjádření hudby a nové polohy osobního, až krajního, projevu. Festival vznikl v roce 1987 a od roku 2012 jej v pohyblivém termínu pořádá Filharmonie Brno.

Festival soudobé experimentální hudby Expozice nové hudby (vznik 1987) už několik let chápe „expoze“ ve svém rázu nejenom jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komunikaci s veřejností a veřejnými prostory. Od roku 2013 sledovala dramaturgie různá témata vycházející z prostorových dispozic města Brna, ale též z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hudební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozici, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu koncertnímu provozu. Tuto pětiletku zakončila v roce 2017 revolučním ročníkem, ve kterém oslavila své 30. výročí. Od roku 2018 vstupuje do poněkud odlišného dramaturgického konceptu směřujícího k nalezení nové, aktuální podoby či možné podoby festivalu soudobé hudby, který by sice navázal na „tradici“ Expozice, ale též se výrazněji otevíral současné postdigitální společnosti. 31. ročník tak bude poněkud rekapitulační, hodláme dodělat to, co bylo rozděláno, dopracovat, co bylo rozpracováno, ale též zahájit další období festivalové existence. Podzimní část připravila pro posluchače čtyři akce. Každá úplně jiná, každá na jiném místě. Spojuje je jedno, motto letošního 31. ročníku: Když nestíháš, zpomal. Festival představí sopranistku Lore Lixenberg, španělský soubor Plural Ensemble specializující se na provádění soudobé hudby, dále domácí Brno Conterporary Orchestra a zakončí jej 30. října slavnostní otevření Vašulka Kitchen Brno, výstavního a výzkumného centra.

Viktor Pantůček, dramaturg festivalu

Seznam koncertů v rámci festivalu

V tomto období není momentálně naplánován žádný nadcházející koncert