Expozice nové hudby (vznik 1987) je pětidenní festival soudobé hudby, který chápe „expozé“ ve svém názvu nejenom jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komunikaci s veřejností a veřejnými prostory.

 

Východiskem dramaturgické koncepce letošního 33. ročníku festivalu je konfrontace, nebo dialog nového se starým a starého s novým, jak v oblasti umělecké tvorby, tak i její interpretace. Posluchači se tak mohou těšit na například historické nástroje stejně jako na elektroniku, na Rejchu stejně jako na Smolku, na Barbaru Mariu Willi či Rejchovo kvarteto hrající na dobové nástroje v kontrastu se zvukovými umělci jako jsou eRikm, Ink Midget nebo John Oswald. Koncepci letošního ročníku připravil nový dramaturg festivalu Daniel Matej.

 

Od roku 2012, kdy se pořadatelem festivalu stala Filharmonie Brno, sledovala dramaturgie různá témata, vycházející z prostorových dispozic města Brna, ale také z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hudební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozici, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu koncertnímu provozu. Od roku 2020 má festival nového dramaturga, který připravil opět zcela nový – svůj – pohled na vnímání současné tvorby.

 

Seznam koncertů v rámci festivalu

Žádný naplánovaný koncert