V případě poskytnutí osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

IP adresy

IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkou, kde každé číslo tvoří hodnota mezi 0 a 255 (např. 123.45.67.89). V běžných případech vám IP adresu automaticky přidělí váš poskytovatel internetového připojení. Aby se vám konkrétní webová stránka zobrazila správně, daný server si stáhne vaši IP adresu a uloží ji ve formě masky, což znamená, že zaznamená a uloží pouze první tři čísla (např. 123.45.67.xxx). Bez ohledu na to, zda máte statickou či dynamickou IP adresu, brání shora uvedené opatření identifikaci konkrétní osoby. Pro účely analýzy chyb se vaše maskovaná IP adresa zaznamená do síťových protokolů (tak zvaných deníkových souborů) a analytický software od Google Analytics ji dále zaznamená pro statistické účely.

Pro získání informací o tom, odkud pocházejí osoby, které navštěvují konkrétní webové stránky, bývá vaše IP adresa použita pro geolokaci. Díky používání maskovaných IP adres je však zcela nemožné identifikovat konkrétní osobu. Chcete-li získat více informací, použijte prosím menu Nápověda ve vašem webovém prohlížeči.

Cookies

Termín „cookie“ označuje cookie soubory a další podobné nástroje, jejichž používání je právně regulováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o soukromí a elektronických komunikacích a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018 – evropským kodexem pro elektronické komunikace a dále zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Cookie je malý soubor, který obsahuje informace zaznamenané a uložené na počítači, tabletu či smartphone, jež se používají pro přístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahují název stránky, odkud pocházejí, trvání jejich uložení na zařízení a jejich specifické číslo.

Cookies se používají pro tyto účely:

  • Nastavení webové stránky dle preferencí uživatele a optimalizace používání internetových stránek
  • Personalizace zobrazovaného obsahu pro daného uživatele služby
  • Statistické účely, které vysvětlují, jak jsou internetové služby využívány uživateli, což posléze umožní vylepšení jejich uspořádání a obsahu
  • Udržení uživatelské relace (po přihlášení), což umožňuje obejití nutnosti opakovaného přihlašování na každé podstránce služby
  • Optimalizace reklamní a marketingové nabídky pro konkrétního uživatele internetové stránky

Druhy cookies

Existují tři hlavní druhy cookies: „relační cookies“, „trvalé (persistentní) cookies“ a „cookies třetích stran“.

Relační cookies jsou dočasné soubory uložené na počítači, tabletu či smartphone uživatele, dokud se uživatel neodhlásí z daných webových stránek, neodejde z nich anebo nezavře webový prohlížeč. Používají se k nabídce služeb, jež vyžadují verifikaci v rámci dané internetové stránky.

Trvalé (persistentní) cookies jsou uloženy v počítači, tabletu či smartphonu po dobu definovanou v parametrech těchto cookies anebo dokud je uživatel sám nesmaže. Používají se k zapamatování nastavení, jež si uživatel zvolil, a k personalizaci uživatelského prostředí stránek.

Cookies třetích stran umožňují sběr informací o tom, jak jsou jednotlivé internetové stránky používány, a pro nabídku specifického reklamního obsahu, jež bude upraven dle zájmů uživatelů.

Cookies vs. osobní údaje

Osobní údaje sbírané prostřednictví cookies jsou kódované, čímž je nežádoucím a nepověřeným osobám zabráněno v přístupu k nim. Sbírají se pro jediný účel, kterým je výkon určitých funkcí pro uživatele.

Úprava/smazání/deaktivace cookies

V souladu s platnou právní úpravou EU je dána povinnost získat předchozí aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem používání cookies.

Online aplikace a formuláře

Internetové stránky nabízí různé možnosti, jak kontaktovat provozovatele. Kromě kontaktních formulářů jsou rovněž používány aplikační formuláře týkající se zaměstnání či spolupráce, informační formuláře, objednávky pro odběr bulletinu, atd. K tomu, abyste mohli uvedené formuláře použít, je obvykle nutné poskytnout provozovateli vaše osobní údaje. Údaje, jež poskytnete v online formuláři, se sbírají, zpracovávají a používají výhradně v rámci a pro účely zpracování vašeho požadavku a pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Zpravodaj

Pokud jste souhlasili s odběrem zpravodaje a jeho zasíláním na vaši e-mailovou adresu, můžete tento svůj souhlas kdykoliv stáhnout a odhlásit se ze seznamu odběratelů. Pro odhlášení z odběru zpravodaje klikněte na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém vydání zpravodaje.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů najdete zde.