Přehled volných pozic a vypsaných výběrových řízení Filharmonie Brno

Hráč do skupiny I. houslí (tutti)

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa hráče do skupiny I. houslí (tutti). Konkurz se uskuteční dne 2. července 2018 v 10.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8.