Přehled volných pozic a vypsaných výběrových řízení Filharmonie Brno

Výběrové řízení na pozici auditor/ka

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa interní auditor(ka)   Charakteristika pozice: Zajišťování interních auditů organizace Bližší informace o druhu práce podá: Roman Fürle, tel. 539 092 804 Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných…

Výběrové řízení na pozici personalista/ personalistka

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa personalista/personalistka Charakteristika pozice: Komplexní zpracování personální agendy vč. organizace výběrových řízení a konkurzů, příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence všech zaměstnanců, zajišťování vzdělávání zaměstnanců a vyřizování požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky, vyřizování požadavků individuálních personálních žádostí, evidence stravenek,…

Výběrové řízení na pozici koordinátor/ka pro edukační činnost

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa   koordinační pracovník(ce) pro edukační činnost Charakteristika pozice: Komplexní koordinace realizace edukačních projektů, zajišťování administrativní organizace činnosti edukačních aktivit Filharmonie Brno (rezervace programů, komunikace se vzdělávacími institucemi a kurzisty) a produkční činnost spojená s jejich provozem (nejedná se o lektorskou činnost), práce se sociálními sítěmi…

Výběrové řízení na pozici fundraiser/ka – obchodní referent/ka

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa fundraiser(ka) – obchodní referent(ka) Charakteristika pozice: tvorba FR strategie a její realizace ve spolupráci s ostatními odděleními, tvorba a realizace projektů zaměřených na dárce, sponzory a partnery, vytipovávání a oslovování firemních i individuálních dárců, péče o dárce a reporting plnění, úzká spolupráce s týmem PR a…

Konkurzní řízení na 2. trombon s povinností bastrombonu

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje konkurzní řízení na obsazení místa 2. trombonu s povinností bastrombonu Konkurz se uskuteční dne 25. června 2024 v 9.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského náměstí 8   PODMÍNKY KONKURZU:   kolo (anonymní za plentou)   Ferdinand David – Koncert pro trombon op. 4 – věta bez kadence věta…

Konkurzní řízení na 2. zástupce/kyně koncertního mistra violoncell

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa 2. zástupce/kyně koncertního mistra violoncell Konkurz se uskuteční v pondělí 24. června 2024 v 10.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. Besední dům, Komenského náměstí 8 PODMÍNKY KONKURZU: První kolo (anonymní za plentou) Sólový výstup: Haydn koncert D dur, 1. věta s kadencí Orchestrální sólo: Strauss Don Quijote, téma…