Přehled volných pozic a vypsaných výběrových řízení Filharmonie Brno

Asistent/ka ředitelky

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa asistent/ka ředitelky.

Hráč do skupiny I. houslí (tutti)

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa hráče do skupiny I. houslí (tutti). Konkurz se uskuteční dne 2. července 2018 v 10.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8.