Přehled volných pozic a vypsaných výběrových řízení Filharmonie Brno

Konkurzní řízení na 2. trombon s povinností bastrombonu

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje   KonkurzNÍ Řízení na obsazení místa   2. trombonu s povinností bastrombonu Konkurz se uskuteční dne 25. června 2024 v 9.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského náměstí 8   PODMÍNKY KONKURZU:   kolo (anonymní za plentou)   Ferdinand David – Koncert pro trombon op. 4 – věta bez…

Konkurzní řízení na 2. zástupce/kyně koncertního mistra violoncell

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa zástupce/kyně koncertního mistra violoncell Konkurz se uskuteční v pondělí 24. června 2024 v 10.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. Besední dům, Komenského náměstí 8 PODMÍNKY KONKURZU: První kolo (anonymní za plentou) Sólový výstup: Haydn koncert D dur, 1. věta s kadencí Orchestrální sólo: Strauss Don Quijote, téma…

Výběrové řízení na obsazení pozice hudební archivář/ka

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa hudební archivář(ka)   Charakteristika pozice: Zajišťování a příprava notového materiálu členům orchestru Filharmonie Brno, komunikace s dirigenty a sólisty o notových materiálech, péče o notový archív Filharmonie Brno, aj. Bližší informace o druhu práce podá: Vítězslav Mikeš, tel. 774 575 711 Platové podmínky: se řídí zákonem č.…

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa hráče/ky I. klarinetu s povinností II. es klarinetu (zástupce vedoucího skupiny)

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vypisuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa hráče/ky I. klarinetu s povinností II. es klarinetu (zástupce vedoucího skupiny)   Konkurz se uskuteční dne 2. dubna 2024 v 9.00 hodin v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského náměstí 8   PODMÍNKY KONKURZU: 1.kolo: C. M. von Weber Klarinetový koncert č. 2 Es…