Festival Moravský podzim se řadí mezi nejvýznamnější kulturní události v České republice. Vznikl jako Mezinárodní hudební festival Brno v roce 1966, kdy činnost brněnských uměleckých institucí dostávala po letech tuhé izolace opět mezinárodní rozměr a již první ročník festivalu měl velice pozitivní ohlas.

Moravský podzim zve do Brna orchestry, které Evropu dosud míjely, komorní soubory patřící k světové špičce, sólisty zdobící světová pódia. Není to festival jen interpretační, který se snaží přivážet do Brna světovou špičku a konfrontovat ji s tuzemskými prvotřídními hudebníky, ale i programový; není jen „o hvězdách“ (a už vůbec o jejich soutěžení), ale i o obsahu.
Velký přínos Moravského podzimu spatřujeme v hledání nových a zajímavých dramaturgických linií, oslovování žijících autorů a vzniku nové tvorby. Festival upozorňuje také na mladé a nadané interprety, kterým dává možnost vyniknout.

Tématem letošního 52. ročníku bylo ANGELOI – ZVĚSTOVATELÉ aneb Paralelní dějiny hudby. Zvěstovatel, řecky angelos, je podle filozofa Jakova Druskina bytost, která žije v paralelním světě a její život plyne v nehybnosti. Není to přitom život jednotvárný, prázdný ani nudný, protože jednotvárnost, prázdnota a nuda pramení z času, který v paralelním světě neexistuje. Zvěstovatelé nejsou zatíženi časem a pociťují věčnost (Vítězslav Mikeš – dramaturg festivalu).

Festival má své samostatné webové stránky.

 

 

Seznam koncertů v rámci festivalu

Žádný naplánovaný koncert

 

 

Roční zprávy – Moravský podzim