Umělecké vedení

Dennis Russell Davies

umělecký ředitel
šéfdirigent
dennis-russell.davies@filharmonie-brno.cz
Tel.: +420 539 092 802

Robert Kružík

stálý hostující dirigent
robert.kruzik@filharmonie-brno.cz
Tel.: +420 539 092 802

Ředitelka a sekretariát ředitelky

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka
Tel.: +420 539 092 803
Fax: +420 539 092 823
marie.kucerova@filharmonie-brno.cz

Romana Mikšová

asistentka ředitelky
Tel.: +420 539 092 802
Fax: +420 539 092 823
romana.miksova@filharmonie-brno.cz

Ekonomicko-provozní oddělení

Ing. Roman Fürle

provozně ekonomický náměstek
finance a ekonomické plánování
Tel.: +420 539 092 804
roman.furle@filharmonie-brno.cz

Ing. Václav Martínek

vedoucí správy majetku
správa Besedního domu
Tel.: +420 539 092 829
Mobil: +420 605 462 539
vaclav.martinek@filharmonie-brno.cz

Markéta Bernatová

referent majetkové správy
pronájem Besedního domu
Tel.: +420 539 092 807
marketa.bernatova@filharmonie-brno.cz

Lucie Hlavoňová

referent majetkové správy
pronájem Besedního domu
Tel.: +420 539 092 854
lucie.hlavonova@filharmonie-brno.cz
 

Lenka Langová

finanční referentka, vedoucí OIS
Tel.: +420 539 092 849
lenka.langova@filharmonie-brno.cz

Jitka Nevřelová

mzdová účetní
Tel.: +420 539 092 837
jitka.nevrelova@filharmonie-brno.cz

Martina Šikulová

finanční referent
Tel.: 539 092 836
martina.sikulova@filharmonie-brno.cz

Iveta Hudečková

účtárna – pokladní
Tel.: 539 092 836
iveta.hudeckova@filharmonie-brno.cz

Marketing

Kateřina Konečná

vedoucí oddělení PR a marketingu
public a media relations
marketing
420 775 426 040
katerina.konecna@filharmonie-brno.cz
info@filharmonie-brno.cz
info@salprobrno.cz

Pavlína Sládková

manažerka marketingu
propagace
marketing
Tel.: +420 539 092 818
Mobil: +420 602 567 017
pavlina.sladkova@filharmonie-brno.cz

správce sociálních sítí
Tel.: +420 539 092 818
daniel.zeman@filharmonie-brno.cz

Pronájmy

Markéta Bernatová

referent majetkové správy
pronájem Besedního domu
Tel.: +420 539 092 807
Mobil: +420 778 470 146
marketa.bernatova@filharmonie-brno.cz

Oddělení koncertních činností

Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D.

vedoucí oddělení koncertních
činností, manažer orchestru pro zahraničí
dirigenti a sólisté
zájezdy (zahraničí)
nahrávání (zahraniční rádia a nahrávací společnosti)
koncerty v Brně
Tel.: +420 539 092 842
Mobil: +420 773 188 603
pavel.sindelar@filharmonie-brno.cz

Mgr. Šimon Kotvas

manažer orchestru pro tuzemsko,
Festival Špilberk
zájezdy (Česká republika)
koncerty v Brně
Tel.: +420 539 092 821
Mobil: +420 771 264 995
simon.kotvas@filharmonie-brno.cz

Mgr. Rebecca Grosschmidtová

produkční
nahrávání (tuzemská rádia a nahrávací společnosti)
koncerty v Brně
Tel.: +420 539 092 808
Mobil: +420 775 439 169
rebecca.grosschmidtova@filharmonie-brno.cz

Oddělení dramaturgie

Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D.

vedoucí oddělení dramaturgie
příprava programů, katalogů
Tel.: +420 539 092 827
Mobil: +420 774 575 711
vitezslav.mikes@filharmonie-brno.cz

Mgr. Martina Ježová

redakce
příprava programů, katalogů
Tel.: +420 539 092 825
martina.jezova@filharmonie-brno.cz

PhDr. Jana Baláčová

dokumentace umělecké činnosti
Tel.: +420 539 092 810
jana.balacova@filharmonie-brno.cz

Kristýna Drášilová

edukační činnost
produkční činnost
manažerka festivalu Mozartovy děti
Tel.: +420 539 092 855
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

notový archiv
Tel.: +420 539 092 848
Mobil: +420 771 258 878
magdalena.dostalova@filharmonie-brno.cz

Festivaly Filharmonie Brno

MgA. Lucie Šnajdrová

manažerka Mezinárodního
hudebního festivalu Brno
Velikonoční festival duchovní hudby
Expozice nové hudby
Moravský podzim
Tel.: 539 092 839
Mobil: +420 604 121 001
lucie.snajdrova@filharmonie-brno.cz

Mgr. Šimon Kotvas

manažer orchestru pro tuzemsko,
Festival Špilberk
zájezdy (Česká republika)
koncerty v Brně
Tel.: +420 539 092 821
Mobil: +420 771 264 995
simon.kotvas@filharmonie-brno.cz

Kristýna Drášilová

edukační činnost
produkční činnost
manažerka festivalu Mozartovy děti
Tel.: +420 539 092 855
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Oddělení péče o zákazníky / předprodej

Veronika Pelcová

vedoucí oddělení péče o zákazníky
Tel.: +420 539 092 811
Mobil: +420 731 288 027
veronika.pelcova@filharmonie-brno.cz

Kateřina Hirschnerová

garant předprodeje a správa databáze dat
prodej a rezervace vstupenek a abonentek
Tel.: +420 539 092 811
katerina.hirschnerova@filharmonie-brno.cz

Martina Jelenová

obchodní referent
prodej a rezervace vstupenek a abonentek
Tel.: +420 539 092 811
martina.jelenova@filharmonie-brno.cz

Kantiléna

Kantiléna o.p.s. (obecně prospěšná společnost) >>

Spolek přátel hudby

Spolek přátel hudby je pokračovatelem Kruhu přátel hudby, jenž v Brně vznikl v roce 1958…