Umělecká rada

předsedaMichal Hreňo
místopředsedaRadoslav Havlát
místopředsedaMgr. Zdeněk Nádeníček
jednatelMgr. Martin Heller
členovéMgA. Jana Košnářová
MgA. Petr Hlavatý
Mgr. Jiří Jakubec
Mgr. Marie Petříková
Mgr. Pavel Wallinger

 

Umělecká rada zvolena 2. 11. 2016.

Rada příspěvkové organizace Filharmonie Brno

schválená Radou města Brna dne 23.1.2018

 

Mgr. Lucie Hradilovápředsedkyně Rady p.o. Filharmonie Brno, hudební dramaturgyně a redaktorka Českého rozhlasu
Ing. Pavel Kysilka, CSc.místopředseda Rady p.o. Filharmonie Brno, předseda správní rady Vysoké ekonomické v Praze
doc. Ing. Arch. Michal Sedláčekředitel Kanceláře architekta Města Brna, p.o.
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace JAMU
MgA. Vilém Spilkakytarista, ředitel JAZZFESTBRNO, o.p.s

Jména všech členů, předsedů a místopředsedů dozorčích rad ve vybraných příspěvkových organizacích jsou zveřejněna na internetových stránkách města Brna.

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady a zřizovací listina 

Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 28. 3. 2017
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 26. 9. 2016
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 23. 3. 2016

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 30. 11. 2015