Umělecká rada
předseda Michal Hreňo
místopředseda Jiří Jakubec
jednatel Martin Heller
členové Marie Petříková
Pavel Wallinger
Lukáš Polák
Julián Veverica
Bohumír Strnad
Jan Rybka

David Šlechta

Barbora Trnčíková

Jaroslav Zouhar

Martina Venc Matušínská

Petr Hojač

Catherine Zatloukalová

Umělecká rada zvolena 6. 12. 2022.

Rada příspěvkové organizace Filharmonie Brno

schválená Radou města Brna dne 23.1.2018

 

Mgr. Lucie Hradilová předsedkyně Rady p.o. Filharmonie Brno, hudební dramaturgyně a redaktorka Českého rozhlasu
Ing. Pavel Kysilka, CSc. místopředseda Rady p.o. Filharmonie Brno, předseda správní rady Vysoké ekonomické v Praze
doc. Ing. Arch. Michal Sedláček vedoucí Střediska projektové přípravy projektu Jižní Čtvrť
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace JAMU
MgA. Vilém Spilka kytarista, ředitel JAZZFESTBRNO, o.p.s

Jména všech členů, předsedů a místopředsedů dozorčích rad ve vybraných příspěvkových organizacích jsou zveřejněna na internetových stránkách města Brna.

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady a zřizovací listina

Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 28. 3. 2017
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 26. 9. 2016
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 23. 3. 2016

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 30. 11. 2015