Umělecká rada

předsedaMgA. Michal Hreňo
místopředsedaMgr. Jiří Jakubec
jednatelMgA. Petr Hlavatý
členovéEmil Drápela
Mgr. Martin Heller
Mgr. Zdeněk Nádeníček
MgA. Zdeněk Svozil
Pavel Šabacký
Mgr. Pavel Wallinger

 

Umělecká rada zvolena 5. 11. 2019.

Rada příspěvkové organizace Filharmonie Brno

schválená Radou města Brna dne 23.1.2018

 

Mgr. Lucie Hradilovápředsedkyně Rady p.o. Filharmonie Brno, hudební dramaturgyně a redaktorka Českého rozhlasu
Ing. Pavel Kysilka, CSc.místopředseda Rady p.o. Filharmonie Brno, předseda správní rady Vysoké ekonomické v Praze
doc. Ing. Arch. Michal Sedláčekředitel Kanceláře architekta Města Brna, p.o.
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace JAMU
MgA. Vilém Spilkakytarista, ředitel JAZZFESTBRNO, o.p.s

Jména všech členů, předsedů a místopředsedů dozorčích rad ve vybraných příspěvkových organizacích jsou zveřejněna na internetových stránkách města Brna.

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady a zřizovací listina

Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 28. 3. 2017
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 26. 9. 2016
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 23. 3. 2016

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 30. 11. 2015