Umělecká rada

FunkceJméno, příjmení
předsedaMichal Hreňo
místopředsedaRadoslav Havlát
místopředsedaZdeněk Nádeníček
jednatelMartin Heller
členovéDušan Drápela
Petr Hlavatý
Jiří Jakubec
Marie Petříková
Pavel Wallinger

 

Umělecká rada zvolena 2. 11. 2016.

Dramaturgická rada

FunkceTitul, jméno, příjmení
předsedaprof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
členovéPhDr. Dagmar Henžlíková
PhDr. Olga Jeřábková
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Mgr. Viktor Pantůček
Mgr. Vladimír Strakoš
PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
Mgr. Jan Špaček
Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Rada příspěvkové organizace Filharmonie Brno

schválená Radou města Brna dne 23.1.2018

 

Ing. Pavel Kysilka, CSc.předseda správní rady Vysoké ekonomické v Praze
Mgr. Lucie Hradilováhudební dramaturgyně a redaktorka
doc. Ing. Arch. Michal Sedláčekředitel Kanceláře architekta Města Brna, p.o.
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace JAMU
MgA. Vilém Spilkakytarista, ředitel JAZZFESTBRNO, o.p.s

Jména všech členů, předsedů a místopředsedů dozorčích rad ve vybraných příspěvkových organizacích jsou zveřejněna na internetových stránkách města Brna.

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady a zřizovací listina 

Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 28. 3. 2017
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 26. 9. 2016
Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 23. 3. 2016

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady: 30. 11. 2015