Přelom května a června je tradičně obdobím, kdy se Filharmonie Brno snaží dětem a studentům zábavnou formou ukázat krásu hudby, rozvíjet jejich hudební nadání a vztah k hudbě.

Projekt Mozartovy děti, který realizuje Filharmonie Brno společně se Základní uměleckou školou Smetanova 8 v Brně, si klade za cíl vtáhnout děti a mládež všech věkových kategorií do fantastického světa hudby, dát talentovaným žákům možnost vystoupit před zaplněným hledištěm a pomoci těm nejmenším objevit vlastní hudební schopnosti a cit pro hudbu, zkrátka objevit své hudební já. Projekt v podstatě podporuje rozvoj hudebního nadání a dovedností dětí a snaží se rozvíjet jejich vztah k hudbě (nejen klasické).
Program Mozartových dětí zahrnuje vzdělávací akce zaměřené na hudební vnímání mladých posluchačů (workshopy vedené zkušenými lektory), veřejná vystoupení mladých hudebníků z jihomoravských základních uměleckých škol (cimbálové kapely, taneční soubory, big bandy, dechové orchestry a další) na brněnských náměstích a dalších veřejných prostranstvích, prestižní koncerty v Besedním domě, kde mladí sólisté prezentují své umění za doprovodu Filharmonie Brno, a bohatý doprovodný program. Vrcholem je slavnostní koncert, na kterém se „mladí Mozartové“ připojí k filharmonii a společně provedou symfonickou hudbu.

 

Registrace sborů a instrumentalistů ze základních uměleckých školy na slavnostní koncert:

Registrace zpěváků probíhá přes ZUŠ Smetanova.
Registrační formulář pro žáky ZUŠ (instrumentalisty) zde.

Program koncertu naleznete v události zde.
Harmonogram zkoušek ke stažení zde.

Formulář pro objednání vstupenek za zvýhodněnou cenu pro Základní umělecké školy naleznete zde. V případě zájmu o závaznou rezervaci vstupenek formulář vyplňte nejpozději do 10. 5. 2024.

Bližší informace a notový materiál – simon.kotvas@filharmonie-brno.cz
Koordinace mladých hudebníků – kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

 

Seznam koncertů festivalu