Místa v nové sezoně rychle mizejí

Neodkládejte koupi abonmá

Nejbližší koncerty

Zobrazit vše

Aktuální informace

Výběrové řízení na pozici auditor/ka

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa interní auditor(ka)   Charakteristika pozice: Zajišťování interních auditů organizace Bližší informace o druhu práce podá: Roman Fürle, tel. 539 092 804…

Číst více

69. koncertní sezona 2024 | 2025

90, 200, 150. Tři čísla označující důležitá výročí výrazně ovlivňují podobu 69. koncertní sezony Filharmonie Brno.

Devadesátka se váže k nejvýznamnějšímu projektu sezony, k Mahlerově Písni žalobné. Uvedeme ji v původní třívěté podobě na den přesně devadesát let od její světové premiéry.

Dvoustovka patří nejen Bedřichu Smetanovi, ale také Antonu Brucknerovi.

A číslo 150 je výročí narození Maurice Ravela. Jeho klavírní koncerty v Brně provede jeden z nejuznávanějších klavíristů své generace Alexandre Tharaud.

Dennis Russell
Davies

šéfdirigent a umělecký ředitel
Filharmonie Brno

Zjistit více
Nástup Filharmonie Brno jako významného hráče na mezinárodní koncertní scéně je potěšující pro nás všechny v orchestru, kteří pro domácí publikum vytváříme koncertních programy, jež se po právu řadí k nejsmysluplnějším a nejzajímavějším v celé Evropě. Brilance a hudební kvality našich hráčů budou tuto sezónu představeny našemu věrnému posluchačstvu v sedmi veledílech, která budou v této kombinaci provedena pouze v Brně. 28. a 29. listopadu 2024 si připomeneme na den přesně 90. výročí světové premiéry díla Píseň žalobná Gustava Mahlera v Brně v původní verzi o třech větách. Krátce nato oslavíme advent provedením oblíbeného Händelova oratoria Mesiáš v nádherné Mozartově úpravě, která je již 200 let etalonem kultivované a procítěné interpretace tohoto veledíla. Sezónu zahájíme populární Brucknerovou Sedmou symfonií v kombinaci se dvěma jedinečnými symfonickými básněmi Smetanovými, abychom uctili dvousetleté výročí obou skladatelů, a ukončení sezóny bude patřit české premiéře působivého díla Philipa Glasse Mishima – koncert pro klavír a orchestr, které je částečně objednávkou Filharmonie Brno a bylo napsáno pro mou ženu, klavíristku Maki Namekawa. Monumentální Čtvrtá symfonie Dmitrije Šostakoviče, jejímž zkomponováním se skladatel vystavil velkému osobnímu riziku, připomene 50. výročí jeho úmrtí, jež pro mnohé muzikanty i milovníky hudby i nadále zůstává nezapomenutelnou událostí. Moji kolegové převezmou taktovku při provedení Haydnova díla Stvoření (Petr Altrichter) a dojímavé Čtvrté symfonie Alfreda Schnittkeho (Robert Kružík) – ta bude oslavou 90. výročí narození skladatele. S filharmonickými kolegy si připomeneme 150. výročí narození Maurice Ravela v programu sestávajícím ze čtveřice jeho nejpopulárnějších a nejbrilantnějších orchestrálních opusů. To vše v kontextu výrazného a originálního příspěvku Filharmonie Brno k Roku české hudby 2024. Je to program, který si bohatá brněnská kulturní tradice přímo vyžaduje, a velmi se těším na setkání s Vámi – přáteli hudby a přívrženci našeho orchestru – na těchto koncertech.
Dennis Russell Davies

Vstupujeme s vámi do 69. sezony…

…a stále se vyvíjíme. S radostí pro vás připravujeme koncerty, festivaly, mimořádná představení a akce pro děti. Přijďte, naladíme vás.