Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci

Vybrané koncerty jsou pořádány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a část finančních prostředků poskytuje i Jihomoravský kraj

Za podporu a spolupráci děkujeme