Kantiléna je výběrovým pěveckým sborem dětí a mládeže při Filharmonii Brno; její tři oddělení navštěvuje okolo 130 zpěváků ve věku 5 až 19 let. Vznikla roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor z iniciativy Ivana Sedláčka, svého pozdějšího dlouholetého uměleckého vedoucího, který v roce 2022 převzal od prezidenta Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Roku 1967 se stala výběrovým tělesem s nynějším názvem a od roku 1984 působí při Filharmonii Brno. Za dobu své existence provedla více jak 1 500 koncertů doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku. Její repertoár sahá od skladeb renesanční polyfonie až po tvorbu soudobou; s pořady duchovní hudby vystoupila už ve více než 250 chrámech u nás, v evropských metropolích i v New Yorku.

V řadě inscenací spolupracovala s Národním divadlem Brno. Absolutních vítězství dosáhla na soutěžích v italském Arezzu (1981) a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006), na světových sborových olympijských hrách ve Štýrském Hradci (2008) získala dvě zlaté medaile, ve švýcarském Montreux (2009) Cenu publika a diplom „Excellent“, ve velšském Llangollenu (2013) 1. a 2. místo, v německém Magdeburgu (2015) absolutní vítězství a v lotyšské Rize (2017) tři zlaté medaile.

Nejčerstvějším úspěchem jsou dvě prvenství na mezinárodní pěvecké soutěži v Lisabonu v roce 2022: absolutní vítězství v kategorii Mládežnické sbory a zlatá medaile v kategorii Duchovní sborová hudba.

Uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem Kantilény je Michal Jančík. Magdalenku vede Veronika Novosádová a Kantilénku vedou společně.

Veronika Novosádová je sbormistryní Magdalenky od roku 2011. Studium na Pedagogické fakultě a Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ji vedlo jednak k pedagogické činnosti, ale i k rozšíření hudebně-edukačních obzorů v rámci doktorského studia. Pěvecky spolupracuje se soubory Czech Ensemble Baroque (opery Platée, Don Giovanni, Bachovy kantáty aj.), Ensemble Versus (renesanční dramaturgie a díla současných autorů), Societas Incognitorum, Ars Brunensis a Musica Animata. V roli chorovoda se pravidelně účastní Letní školy barokní hudby v Holešově.

Pod jejím vedením získala Magdalenka Zlaté pásmo na soutěži Zahrada písní (2012, 2013 a 2015) a zlaté ocenění na sborovém festivalu Slovakia cantat (2014).

Michal Jančík vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě, hudební výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě (u Lumíra Pivovarského, Jana Spisara a Jurije Galatenka) a dirigování sboru na Janáčkově akademii múzických umění (u Lubomíra Mátla). Vyvíjí bohatou sbormistrovskou činnost zahrnující práci se sbory dětí mladších věkových kategorií i se sbory dospělých.

Svou hlavní činností je však zaměřen na práci v Kantiléně, kde je od roku 2011 sbormistrem staršího přípravného oddělení Kantilénka i koncertního sboru Kantiléna. S Kantilénou absolvoval řadu zahraničních turné a soutěží (z poslední doby lze zmínit získání zlatých medailí na sborové olympiádě v německém Magdeburgu 2015 a lotyšské Rize 2017), premiéroval díla významných současných českých autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar, David Lukáš ad.) a připravil Kantilénu na spolupráci s významnými hudebními tělesy (např. Českou filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem).

Z dřívějších aktivit lze jmenovat např. sbormistrovskou činnost v amatérském smíšeném sboru Magna Diesis, který roku 2005 založil ve Velkém Meziříčí a s nímž získával ocenění v mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc. Se sborem Perličky při ZŠ Jana Babáka v Brně zvítězil v katalánském Malgrat de Mar a zároveň obdržel Cenu pro nejlepšího dirigenta festivalu. Vedl sbor Tin Tin Ensemble zaměřující se na tvorbu Arvo Pärta, spolupracoval se soubory Ensemble Opera Diversa a Ars Brunensis. Působí také jako externí spolupracovník České televize při realizaci záznamů klasické hudby.