Filharmonie Brno - Koncerty

Filharmonie Brno
Zpět

Koncerty

duben 2017

27 pondělí

28 úterý

29 středa

30 čtvrtek

31 pátek

1 sobota

2 neděle

3 pondělí

4 úterý

5 středa

6 čtvrtek

7 pátek

8 sobota

9 neděle

61.VFDH MATOUŠOVY PAŠIJE

61.VFDH MATOUŠOVY PAŠIJE

Kostel svatých Janů
u minoritů, Minoritská ulice 1

20:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017


JOHANN SEBASTIAN BACHMatoušovy pašije BWV 244 I 130' oratorium pro sóla, dva sbory a orchestry


Evangelista: Karol Kozłowski tenor, Kristus: Jacek Ozimkowski bas, Jidáš/Pilát, Petr: Łukasz Klimczak bas


Małgorzata Rodek, Marzena Lubaszka soprán, Marie Rosová soprán in ripieno, Justyna Ołów, Agata Pawlina alt, Karol Kozłowski, Jakub Pawlik tenor, Jacek Ozimkowski, Łukasz Klimczak bas, Cappella Cracoviensis (Polsko), dirigent Jan Tomasz Adamus


Monumentální Bachovy Pašije podle evangelisty Matouše tentokrát zahajují celý festival. Setkávají se tak s Květnou nedělí, kam právě pašije podle sv. Matouše tradičně náležejí. Zároveň jako vrcholné dílo nejen Johanna Sebastiana Bacha, ale i celé evropské hudební kultury zároveň odkazují k pětistému výročí reformace, symbolicky vymezenému veřejným vystoupením Martina Luthera v roce 1517.Lístky jsou VYPRODÁNY, v prodeji budou na místě konání koncertu lístky
na STÁNÍ +, za 100Kč.


 


Místa v kostele nejsou číslovaná,  prodávají se bez místenky. Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!


10 pondělí

11 úterý

61.VFDH BRÁNY JERUZALÉMA

61.VFDH BRÁNY JERUZALÉMA

Červený kostel (Kostel J. A. Komenského)
Českobratský evangelický chrám J. A. Komenského

20:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017

Bronius Kutavičius: Jeruzalės vartai  (Brány Jeruzaléma)


Stanislav Předota kantor, Vox iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek, Orchestr BERG, dirigent Peter VrábelNavzdory titulnímu odkazu k věčnému Jeruzalému z novozákonní Knihy zjevení se čtyřdílné oratorium litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse příznačně rozhlíží do všech světových stran, tak jako jednotlivé brány. Inspiračně různorodou kompozici završuje čtvrtá, Západní brána. Symbolizuje ji jeden z klíčových středověkých básnických textů, sekvence Stabat Mater, svědčící o utrpení Krista i bolestech jeho matky. Po vzoru oněch bran bude různým způsobem využit i fascinující prostor Červeného kostela, jehož členitost k uplatnění prostorových efektů vybízí tak jako samotné oratorium. 


Prodej lístků na Velikonoční festival bude zahájen 9.3.2017


jednotlivé vstupenky
220 Kč, 150 Kč 
snížené vstupné


Festivalová vstupenka (na 6 koncertů)
660 Kč, 440 Kč 
snížené vstupné


Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P (včetně průvodce), abonenty FB a členy Kruhu přátel MHFB.


Místa v kostele nejsou číslovaná, prodávají se bez místenky.
Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!

12 středa

61.VFDH UKŘIČENÉ LAMENTACE

61.VFDH UKŘIČENÉ LAMENTACE

Kostel svatého Jakuba
u Jakuba, Jakubské náměstí

21:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017
TEMNÉ HODINKY (tenebrae)


 


Lamentace Carola Luythona a Pedra Ruimonteho  


Graindelavoix (Belgie), umělecký vedoucí Björn Schmelzer


Koncert slavného belgického ansámblu Graindelavoix uvádí posluchače do závěru svatého týdne, takzvaného tridua. V těchto třech dnech zaznívaly během obřadů temných hodinek Nářky proroka Jeremiáše. Program Graindelavoix konfrontuje lamentace varhaníka císaře Rudolfa II. Carola Luythona, vydané v Praze roku 1604, a dosud prakticky neznámé zhudebnění původem španělského skladatele Pedra Ruimonteho. Ten na počátku 17. století působil ve službách Rudolfova mladšího bratra Albrechta, guvernéra Nizozemí, a jeho lamentace vyšly v prestižní tiskárně Plantinů v Antverpách roku 1607.


 


Prodej lístků na Velikonoční festival bude zahájen 9.3.2017.


jednotlivé vstupenky
220 Kč, 150 Kč 
snížené vstupné


Festivalová vstupenka (na 6 koncertů)
660 Kč, 440 Kč 
snížené vstupné


Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P (včetně průvodce), abonenty FB a členy Kruhu přátel MHFB.


Místa v kostele nejsou číslovaná, prodávají se bez místenky. Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!

13 čtvrtek

61.TH Zpívaná rozjímání

61.TH Zpívaná rozjímání

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017
TEMNÉ HODINKY (tenebrae)František Antonín Míča: Abgesungene Betrachtungen (Zpívaná rozjímání), sepolkro


 


Radka Dolečková soprán, Kateřina Oplová alt, Jan Bochňák tenor, Jan Líkař bas, Barokní orchestr Pražské konzervatoře, dirigent Jakub Kydlíček


Festivalové hodinky se na Zelený čtvrtek a Velký pátek vracejí zpět na své tradiční místo, tedy jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jejich náplní nejsou tentokrát obvyklé lamentace či responsoria, ale rozsáhlejší duchovní skladby. Tato oratoria a jim příbuzná díla nemají pevné místo v bohoslužbě Svatého týdne, ale v 18. století k němu nerozlučně patřila jako určitý doplňující program. Hrabě Questenberg, zaměstnavatel skladatele Františka Antonína Míči (1696–1744), měl ve zvyku uvádět oratoria ve svém sídelním městečku Jaroměřicích vždy na Velký pátek odpoledne, zatímco předchozího dne se táž skladba provedla někde jinde, za Questenbergova života například v Brně či v Olomouci.
Festivalové temné hodinky jsou tentokrát zároveň příležitostí konfrontovat studentské projekty. Míčova Zpívaná rozjímání přijede do Brna provést Barokní orchestr Pražské konzervatoře, zatímco velkopáteční provedení Vaňhalova Stabat Mater a Tůmových chrámových sonát nastudoval Tomáš Krejčí se studenty pěvecké katedry Janáčkovy akademie múzických umění a brněnské konzervatoře.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!

14 pátek

61.TH Velkopáteční ztišení

61.TH Velkopáteční ztišení

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017
TEMNÉ HODINKY (tenebrae) 


 


František Ignác Antonín Tůma: Sonáty č. 2 a 3, Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater


Studenti katedry zpěvu JAMU a Konzervatoře Brno, dirigent Tomáš Krejčí


Festivalové hodinky se na Zelený čtvrtek a Velký pátek vracejí zpět na své tradiční místo, tedy jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jejich náplní nejsou tentokrát obvyklé lamentace či responsoria, ale rozsáhlejší duchovní skladby. Tato oratoria a jim příbuzná díla nemají pevné místo v bohoslužbě Svatého týdne, ale v 18. století k němu nerozlučně patřila jako určitý doplňující program. Hrabě Questenberg, zaměstnavatel skladatele Františka Antonína Míči (1696–1744), měl ve zvyku uvádět oratoria ve svém sídelním městečku Jaroměřicích vždy na Velký pátek odpoledne, zatímco předchozího dne se táž skladba provedla někde jinde, za Questenbergova života například v Brně či v Olomouci.
Festivalové temné hodinky jsou tentokrát zároveň příležitostí konfrontovat studentské projekty. Míčova Zpívaná rozjímání přijede do Brna provést Barokní orchestr Pražské konzervatoře, zatímco velkopáteční provedení Vaňhalova Stabat Mater a Tůmových chrámových sonát nastudoval Tomáš Krejčí se studenty pěvecké katedry Janáčkovy akademie múzických umění a brněnské konzervatoře.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!

15 sobota

16 neděle

17 pondělí

18 úterý

19 středa

20 čtvrtek

61.VFDH TESTIMONIUM

61.VFDH TESTIMONIUM

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

19:30

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017


TESTIMONIUM. SVĚDECTVÍ SVATÝCH V POEZII A HUDBĚ HILDEGARDY Z BINGENU 


Tiburtina Ensemble


Barbora Kabátková, Ivana Bilej Brouková, Daniela Čermáková, Marta Fadljevičová, Anna Chadiková Havlíková, Kamila Mazalová, Renata Zafková zpěv
Margit Übellacker dulce melos
umělecká vedoucí Barbora Kabátková zpěv, středověké harfy 


Ženský vokální soubor Tiburtina připravil pro první velikonoční koncert program z pozoruhodných jednohlasých děl svaté Hildegardy z Bingenu (1098–1179). Hildegarda je nejen autorkou jednotlivých textů o svatých, sama tyto latinské texty také zhudebňovala v tehdy ještě přirozeném sepětí hudby a slova. Tato svědectví o světcích doplňují vícehlasé středověké skladby, v nichž se uplatní také gotická harfa a nástroj s půvabným názvem dulce melos (sladký zvuk), zjednodušeně řečeno středověký cimbál. Ženský zpěv i jemný zvuk těchto strunných nástrojů po roce opět naplní prostory starobrněnské baziliky, kterou na počátku 14. století dala postavit královna Eliška Rejčka pro nový klášter cisterciaček.


 


Prodej lístků na Velikonoční festival bude zahájen 9.3.2017


jednotlivé vstupenky
220 Kč, 150 Kč 
snížené vstupné


Festivalová vstupenka (na 6 koncertů)
660 Kč, 440 Kč 
snížené vstupné


Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P (včetně průvodce), abonenty FB a členy Kruhu přátel MHFB.


Místa v kostele nejsou číslovaná, prodávají se bez místenky. Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!


 

21 pátek

61.VFDH VARHANNÍ KONCERT

61.VFDH VARHANNÍ KONCERT

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

19:30

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017


Charles Tournemire: Improvizace na chorál „Victimae paschali laudes“
Bohuslav Martinů: Vigilie pro varhany H 382
Charles-Marie Widor: Kantiléna (č. 3) ze Symfonie pro varhany č. 10 D dur op. 73 „Románské“
Vladimír Werner: Victimae paschali laudes z cyklu Sequentiae pro varhany
Sigfrid Karg-Elert: Chorální improvizace pro varhany op. 65 (výběr)
Herr, wie du willst – Nun laßt uns Gott dem Herren – Jesu, hilf siegen
Max Reger: Fantazie na chorál „Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud!“ op. 52 č. 3


Jan Šprta varhany


Recitál Jana Šprty byl sestaven z děl 19. a 20. století a vedle kompozic velikánů varhanní hudby (Tournemire, Widor, Reger, Karg-Elert) v něm jistě zazáří i variace na velikonoční sekvenci Victimae paschali laudes skladatele a bývalého učitele brněnské konzervatoře Vladimíra Wernera (1937–2010) či Vigilie (Bdění), jediná varhanní skladba Bohuslava Martinů. 


Rozhovor s varhaníkem Janem Šprtou 


Prodej lístků na Velikonoční festival bude zahájen 9.3.2017.


jednotlivé vstupenky
220 Kč, 150 Kč 
snížené vstupné


Festivalová vstupenka (na 6 koncertů)
660 Kč, 440 Kč 
snížené vstupné


Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P (včetně průvodce), abonenty FB a členy Kruhu přátel MHFB.


Místa v kostele nejsou číslovaná, prodávají se bez místenky.


Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!


 

22 sobota

23 neděle

61.VFDH APOŠTOL PAVEL

61.VFDH APOŠTOL PAVEL

Kostel svatých Janů
u minoritů, Minoritská ulice 1

20:00

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 2017


Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus(Sv. Pavel), oratorium op. 36 (MWV A 14) pro sóla, smíšený sbor a orchestr


Marie Fajtová soprán, Štěpánka Pučálková mezzosoprán, Jan Rusko tenor, Roman Hoza baryton, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Leoš Svárovský


Jestliže zprávu evangelisty Matouše chápeme jako svědectví přímého účastníka velikonočních událostí v Jeruzalémě, pak svědectví apoštola Pavla navazuje na ono evangelijní „blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili (Jan 20, 29). Felix Mendelssohn Bartholdy vypráví svými rozmanitými hudebními prostředky příběh klíčového apoštola a odkazuje přitom k různým rovinám tradice. Samotnou – poměrně neobvyklou – volbou námětu se vrací k počátkům křesťanství, podobně jako ve své hudební řeči využívá starších skladatelských forem (sborové chorály) a přístupů s odkazem na bohatou bachovskou tradici, kterou sám pomáhal znovuoživit. Symbolický je i návrat festivalové dění do stejného místa, v němž na Květnou neděli zaznějí Bachovy Matoušovy pašije.


 


Prodej lístků na Velikonoční festival bude zahájen 9.3.2017.


jednotlivé vstupenky
220 Kč, 150 Kč 
snížené vstupné


Festivalová vstupenka (na 6 koncertů)
660 Kč, 440 Kč 
snížené vstupné


Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P (včetně průvodce), abonenty FB a členy Kruhu přátel MHFB.


Místa v kostele nejsou číslovaná, prodávají se bez místenky.
Vstup do kostele bude otevřen 1/2 h před začátkem.


ZMĚNA PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA!

24 pondělí

25 úterý

26 středa

27 čtvrtek

28 pátek

29 sobota

30 neděle

Zpět
Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes