Čt25KVĚ19:00PATETICKÁCHAČATURJAN Klavírní koncert
ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 6 h moll „Patetická“
19:00 Janáčkovo divadlo

Čas

(ČTVRTEK) 19:00

KONCERT LZE KOUPIT V RÁMCI „SEZONY NA MÍRU“. SYSTÉM VÁM AUTOMATICKY ZAPOČÍTÁ SLEVU
30% u 3 různých koncertů   /   40% u 4 koncertů   /   50% u 5 a více koncertů

Popis

Když jsme s brněnským rodákem, klavíristou Igorem Ardaševem, plánovali náplň jeho tří vystoupení pro filharmonickou sezonu 2017/2018, v níž byl naším rezidenčním sólistou, jednou ze zvažovaných skladeb byl Chačaturjanův Klavírní koncert. Kvůli probíhající rekonstrukci Janáčkova divadla jsme však tuto myšlenku tenkrát s těžkým srdcem opustili. Nyní po pěti letech nazrál čas, abychom se k ní vrátili a zrealizovali ji, příznačně pod taktovkou Petra Altrichtra, bývalého šéfdirigenta brněnských filharmoniků.

Arménský skladatel Aram Chačaturjan (1903 až 1978) ve své tvorbě vyšel z ruského hudebního romantismu; svou originalitu prokázal zejména mistrovským využíváním vlivů folkloru zakavkazských národů a syntézou evropského a orientálního cítění, odvíjejícího se nikoli v rovině „ždanovovské“ socrealistické srozumitelnosti, lidovosti a masovosti, ale v intencích odborného zájmu a mimořádného obdivu k tradicím. Odsud pramení příznačné rysy jeho hudby jako kvazi improvizační širokodechá (orientální) melodika nebo záliba v razantních motorických rytmizacích. Chačaturjan proslul především jako autor baletů Gaja, Spartakus a Maškaráda a koncertů houslového a klavírního. Všechna tato díla s větším či menším akcentem odrážejí „vnitřní program“ armén- ského umění 20. století propojující tři časová pásma – tragickou minulost, tvůrčí přítomnost a světlou budoucnost.

Poslední, šestá symfonie Petra Iljiče Čajkovského (1840–1893) vznikla v neobyčejně krátké době. Vyplývá to i z dopisu, který skladatel adresoval v únoru 1893 svému synovci Vladimiru Davydovovi (jemuž dílo posléze věnoval): V době cestování mi přišlo na mysl napsat (…) symfonii, tentokrát programní, ale s takovým programem, který by všem zůstal hádankou. se dohadují! (…) Program sám je vrcholně proniknut subjektivností a jsem často velmi plakal, komponuje ji v mysli na svých cestách. Nyní po návratu jsem začal psát skici a práce mi šla tak horečně a tak rychle, že ani ne za čtyři dny už jsem měl úplně hotovou první větu a v hlavě už se mi jasně rýsovaly věty ostatní. (…) Co do formy bude v této symfonii mnoho nového a například finále nebude hřmotné Allegro, nýbrž naopak nesmírně táhlé Adagio. A v srpnu téhož roku v dalším dopise synovci k symfonii dodal: … osobně ji rozhodně považuji za nejlepší a hlavně za nejupřímnější ze všech svých věcí. Mám ji rád, jako jsem neměl rád žádné ze svých ostatních hudebních dítek.

 

ARAM CHAČATURJAN Klavírní koncert

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“

 

Igor Ardašev klavír

Filharmonie Brno

dirigent Petr Altrichter

 

Program koncertu ke stažení zde.

Obsazení orchestru ke stažení zde.

 

Místo

Janáčkovo divadlo

Rooseveltova 31/7, 602 00 Brno