Přelom května a června je již tradičně období, kdy se Filharmonie Brno snaží ukázat krásu hudby dětem a studentům. Zábavnou formou rozvíjí jejich hudební talent a vztah k hudbě. Festival Mozartovy děti se letos koná jedenáctým rokem.

Projekt Mozartovy děti, který Filharmonie Brno pořádá ve spolupráci se ZUŠ Smetanova 8, si klade za cíl nalákat do fantastického světa hudby děti a mládež všech věkových kategorií, dává prostor ostříleným nadaným žákům vystoupit před plným sálem a napomáhá těm nejmenším nalézt jejich vlastní hudební schopnosti a cítění, zkrátka objevit své hudební já. Podstatou Mozartových dětí je podpora rozvoje hudebního talentu a muzikantských dovedností dětí a snaha rozvinout jejich vztah nejen ke klasické hudbě.

Letošní ročník poznamenala pande­mie i omezené možnosti zkoušení a distanční výuka. Jedinečný festival 10 let nabízel prostor nadaným žákům ZUŠ, kteří získávali na podiu Besedního domu, Boby centra a Janáčkova divadla cenné koncertní zkušenosti, a těm nejmenším pomohl objevit své vlastní hudební já. Letošní Mozartovy děti nabídnou souborům Základních umě­leckých škol Jihomoravského kraje alespoň venkovní podium na náměstí Svobody. A jak už to bývá, i nepříznivá situace může přinést něco pozitivního, nové impulzy a nápady. Letos přichází Mozartovy děti s novinkou: soutěží, v níž mají mladí talentovaní hudebníci našeho kraje možnost svými nahrávkami zaujmout porotu složenou z profesionálních muzikantů Filharmonie Brno, jíž předsedá její šéfdirigent Dennis Russell Davies. Oceněné mladé hudebníky pak čeká unikátní možnost spolupráce s brněnským orchestrem.

Seznam koncertů v rámci festivalu