Kantiléna o.p.s. (obecně prospěšná společnost)

Komenského náměstí 8

602 00 Brno

tel.: +420 539 092 835

Mobil: +420 776 017 755

Fax: +420 541 219 917

sbor@kantilena.cz

http://www.kantilena.cz/

 

Bližší informace poskytnou

 

Jakub Klecker

umělecký vedoucí a hlavní sbormistr

Mobil: +420 777 557 531

jakub.klecker@kantilena.cz

 

Michal Jančík

sbormistr Kantilénky a Kantilény

Mobil: +420 776 017 755

michal.jancik@kantilena.cz

 

Veronika Novosádová

sbormistryně Magdalenky

Mobil: +420 776 334 132

veronika.novosadova@kantilena.cz