Kantiléna z.s.

Komenského náměstí 8

602 00 Brno

tel.: +420 539 092 835

Mobil: +420 776 017 755

Fax: +420 541 219 917

sbor@kantilena.cz

http://www.kantilena.cz/

 

Mgr. MgA. Michal Jančík
Umělecký vedoucí, sbormistr sboru Kantiléna a přípravného oddělení Kantilénka
tel: 605 215 685
michal.jancik@kantilena.cz

Mgr. Veronika Novosádová, Ph.D.
Sbormistryně přípraveného oddělení oddělení Kantilénka a Magdalenka
tel: 776 334 132
veronika.novosadova@kantilena.cz