St13DUB21:00TEMNÉ HODINKY: GESUALDO ICARLO GESUALO DA VENOSA
Czech Ensemble Baroque Quintett
Ondřej Múčka varhanní positiv
21:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čas

(STŘEDA) 21:00

Popis

TEMNÉ HODINKY (tenebrae), tedy hudební rozjímání v kostelech při svíčkách.

Po souborném uvedení Lamentací a Responsorií Jana Dismase Zelenky v r. 2016 zazní tentokráte kompletní cyklus Responsorií Carla Gesualda da Venosa, vydaný roku 1611. Na každý den Tridua připadalo celkem devět šestihlasých responsorií, které Gesualdo zhudebnil velmi expresivně na způsob duchovního madrigalu. Jejich texty spojují starozákonní proroctví o Kristově oběti s novozákonním pašijovým příběhem a vytváří pomyslnou cestu od Kristovy modlitby na Olivetské hoře přes smrt na kříži až k uložení jeho těla do hrobu. Tenebrae každého dne pak uzavíral kajícný žalm Miserere (Smiluj se nade mnou, Bože) a kantikum Benedictus (Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele), které Gesualdo zhudebnil jen jedenkrát. Proto bude toto souborné provedení celého třídenního cyklu responsorií, doplněné o příslušné chorální zpěvy, svěřeno třem různým souborům.

 

RESPONSORIA ZELENÉHO ČTVRTKU

Czech Ensemble Baroque Quintet

um. vedoucí Tereza Válková

Ondřej Múčka varhanní positiv

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

 

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ

Místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jezuitská 8/5, 602 00 Brno-střed