10 lekcí v jednom pololetí, 11:30-12:30, Besední dům

termíny:

(1. pololetí): 21. 9. 2023, 5. 10. 2023, 19. 10. 2023, 2. 11. 2023, 16. 11. 2023, 30. 11. 2023, 14. 12. 2023, 11. 1. 2024, 18. 1. 2024, 1. 2. 2024.

(2. pololetí): 15. 2. 2024, 29. 2. 2024, 14. 3. 2024, 28. 3. 2024, 11. 4. 2024, 25. 4. 2024, 16. 5. 2024, 30. 5. 2024, 6. 6. 2024, 13. 6. 2024

 

Děti milují rytmus. Vnímají ho, mají ho takříkajíc v krvi. Už roční batole dokáže rytmicky doprovodit píseň. Děti milují i zpěv, který navíc rozvíjí jejich schopnost mluvit. Proto klademe důraz na říkadla, mimo jiné i pro jejich logopedický přesah. Hra se slovy totiž motivuje k řeči i ty děti, které se rozmlouvají pomaleji. Při našich setkáních se seznámíme se širokou škálou nástrojů orffovského instrumentáře a objevíme zvukové barvy xylofonů, metalofonů a dalších bicích nástrojů. Navíc díky aktivní spolupráci prohloubíme vztah rodiče a dítěte.

  • pro děti od 1 do 2 let s doprovodem dospělého
  • lektorka: Michaela Kulísková
  • délka lekce: 50 minut
  • cena: 1 300 Kč/10 lekcí nebo 2 200 Kč/20 lekcí
  • kapacita omezena

 

Kapacita workshopu naplněna, další přihlášky již nepřijímáme.