Spolek přátel hudby je pokračovatelem Kruhu přátel hudby, jenž v Brně vznikl v roce 1958, a tudíž nejdéle souvisle působícím pěstitelem komorní hudby na vysoké úrovni. I když procházel různými organizačními změnami, zachoval si úctyhodnou členskou základnu a dokázal překonat kritická údobí, jež jeho činnosti z toho či onoho důvodu nepřála. Vstupem do okruhu institucí spojených s filharmonií a sloučením filharmonického cyklu komorních koncertů se svým vlastním stal se pořadatelem dnes nejpočetnější filharmonické koncertní řady a vlastně garantem komorní sezony v Besedním domě. Letos je jeho cyklus – s výjimkou tří zahraničních hostí – obsazen umělci, kteří mají něco společného s Brnem – buď jsou sami Brňany, nebo prošli a procházejí školením nebo působením v Brně; všichni však bez výjimky, ať už jako sólisté nebo v souborech, osvědčili velmi zřetelně svou úroveň v mezinárodním koncertním provozu. Výročí obou jubilujících souborů – Filharmonického dechového tria (30 let) a Českých komorních sólistů (50 let) – navíc dokazují, že už tak činí hodně dlouho.

Členství – výhody… Zpravodaj…

 

Bližší informace poskytne

 

prof. MgA. Alena Veselá

předsedkyně

Mobil: +420 777 235 708

 

Mgr. Jarmila Mráčková

tajemnice

 

Tel.: +420 549 246 540

Mobil: +420 702 054 070

sph-brno@seznam.cz