Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Oficiální název

Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 602 00. IČ 00094897 DIČ CZ00094897.

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci.

Důvod a způsob založení

Kontakty (příjem a podání žádostí)

Kontakty

Žádost o informace – lhůty, postup při vyřizování, opravné prostředky

Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Finanční plány

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Zpráva o činnosti (Hodnocení činnosti)