Řada mimořádných koncertů nabízí tradiční filharmonické akce, ke kterým patří Zahajovací koncert sezony (tím letošním Dennis Russell Davies vstoupí do své čtvrté sezony v roli šéfdirigenta a uměleckého ředitele Filharmonie Brno, příznačně se Smetanovou Mou vlastí), Adventní koncert (letos s hudbou Saint-Saënsovou a Rybovou), Novoroční koncert (tentokrát jazzově laděný s díly Duka Ellingtona, Jaroslava Ježka, Leonarda Bernsteina a s klavíristou Emanuelem Arciulim) a koncert (nejen) pro nastávající rodiče nazvaný Mozartův efekt. Každoročně pořádané akce doplňují dva koncerty, na nichž zazní Vivaldiho cyklus concerti grossi Čtvero ročních dob, nastudovaný v souladu s afektovou teorií. Výjimečným zážitkem bude společné vystoupení jazzového klavíristy Brada Mehldaua s Filharmonií Brno.

Přehled nadcházejících koncertů v rámci abonmá 66. sezony

BŘEZEN 2022

Ne06BŘE19:00BRAD MEHLDAU & FILHARMONIE BRNO / MKMEHLDAU Improvizace na témata Johanna Sebastiana Bacha
BACH Preludium a fuga č. 10 e moll
BACH Preludium h moll
BACH Fuga
BACH Contrapunctus XIX z Umění fugy
MEHLDAU Koncert pro klavír a orchestr
19:00 OstatníAbonentní řady:Mimořádné koncerty (MK)

Čt17BŘE19:00MOZARTŮV EFEKT / MKkoncert (nejen) pro nastávající rodiče19:00 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Edukace - Pro dospěléAbonentní řady:Mimořádné koncerty (MK)