Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po válce zde byl založen Spolek pro komorní hudbu, který v roce 1958 přešel do celostátní sítě Kruhů přátel hudby; nynější Spolek přátel hudby je jeho pokračovatelem. Díky Filharmonii Brno, při níž působí, se jeho koncerty konají v krásném prostředí Besedního domu.

Brněnský spolek je jedinou institucí, která zde soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových údobí. Vedle vynikajících českých i zahraničních umělců a komorních souborů představuje na svých koncertech i mladé perspektivní interprety. Pořádá rovněž besedy s významnými umělci a vydává Zpravodaj informující o aktualitách ve světě hudby.

Program letošní sezony připomene výročí dvou velkých skladatelů Beethovena a Martinů, osobní muzikantská výročí i 20 let trvání úspěšné brněnské firmy GF Instruments, která ke svému výročí sponzoruje orchestrální koncert (právě ze skladeb Beethovena a Martinů). Historickým výročím je 100 let od založení brněnské konzervatoře.

Program připravuje výbor SPH, jehož předsedkyní je prof. MgA. Alena Veselá.

Přehled nadcházejících koncertů v rámci abonmá

V tomto období není momentálně naplánován žádný nadcházející koncert