Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po válce zde byl založen Spolek pro komorní hudbu, který v roce 1958 přešel do celostátní sítě Kruhů přátel hudby; nynější Spolek přátel hudby je jeho pokračovatelem. Díky Filharmonii Brno, při níž působí, se jeho koncerty konají v krásném prostředí Besedního domu.

Brněnský spolek je jedinou institucí, která zde soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových údobí. Vedle vynikajících českých i zahraničních umělců a komorních souborů představuje na svých koncertech i mladé perspektivní interprety. Pořádá rovněž besedy s významnými umělci a vydává Zpravodaj informující o aktualitách ve světě hudby.

Do programů koncertů nové sezony se promítne znovu výročí Franze Schuberta, uslyšíme a uvidíme basetové rohy a v roce 2018 budeme zdůrazňovat české skladatele v rámci stého výročí vzniku naší republiky. Program připravuje výbor SPH při FB, jehož předsedkyní je prof. Alena Veselá.

Přehled nadcházejících koncertů v rámci abonmá

KVĚTEN 2019

Út14KV19:30VARHANNÍ RECITÁL / KC SPHPETRA KUJALOVÁ varhany,
Komorní orchestr studentů Konzervatoře Brno,
dirigent Stanislav Kummer
19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudbaAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

Út28KV19:30DÍVČIN KOUZELNÝ (LESNÍ) ROH / KC SPHKATEŘINA JAVŮRKOVÁ lesní roh,
JAN MRÁČEK housle,
LUKÁŠ KLÁNSKÝ klavír
19:30 Besední důmPODLE ŽÁNRU A STYLU:Komorní hudbaAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)