Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po válce zde byl založen Spolek pro komorní hudbu, který v roce 1958 přešel do celostátní sítě Kruhů přátel hudby; nynější Spolek přátel hudby je jeho pokračovatelem. Díky Filharmonii Brno, při níž působí, se jeho koncerty konají v krásném prostředí Besedního domu.

Brněnský spolek je jedinou institucí, která zde soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových údobí. Vedle vynikajících českých i zahraničních umělců a komorních souborů představuje na svých koncertech i mladé perspektivní interprety. Pořádá rovněž besedy s významnými umělci a vydává Zpravodaj informující o aktualitách ve světě hudby.

Program letošní sezony připomene výročí dvou velkých skladatelů Beethovena a Martinů, osobní muzikantská výročí i 20 let trvání úspěšné brněnské firmy GF Instruments, která ke svému výročí sponzoruje orchestrální koncert (právě ze skladeb Beethovena a Martinů). Historickým výročím je 100 let od založení brněnské konzervatoře.

Program připravuje výbor SPH, jehož předsedkyní je prof. MgA. Alena Veselá.

Přehled nadcházejících koncertů v rámci abonmá

ŘÍJEN 2019

Út01ŘÍJ19:30VEČER KLAVÍRNÍHO TRIA / KC SPHJOSEPH HAYDN Trio G dur Hob. XV:25 „S uherským rondem“
LUDWIG van BEETHOVEN Trio D dur op. 70/1 „Geistertrio“
JOHANNES BRAHMS Trio H dur op. 8
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

LISTOPAD 2019

Út05LIS19:30HLAS A NÁSTROJ / KC SPHPĒTERIS VASKS, GIOVANNI BOTTESINI
REINGOLD GLIER, BOHUSLAV MARTINŮ
WOLFGANG AMADEUS MOZART, FRANZ SCHUBERT
GIOVANNI BOTTESINI
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

PROSINEC 2019

Út17PRO19:30KONZERVATOŘI K JUBILEU / KC SPHARCANGELO CORELLI Concerto grosso g moll op. 6/8 „Vánoční“
JOSEPH HAYDN Koncert C dur pro housle a orchestr
FRANTIŠEK XAVER BRIXI Koncert D dur pro varhany a orchestr
EVŽEN ZÁMEČNÍK Koledy
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

ÚNOR 2020

Út04ÚN19:30KLAVÍRNÍ RECITÁL / KC SPHCÉSAR FRANCK Preludium, chorál a fuga
ALEXANDR SKRJABIN Fantazie h moll op. 28
JOHANNES BRAHMS Sonáta č. 3 f moll op. 5
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

BŘEZEN 2020

Út03BŘE19:30NAROZENINOVÝ KONCERT / KC SPHGEORG CHRISTOPH WAGENSEIL
JOSEPH HAYDN
ARAM CHAČATURJAN
OLIVIER MESSIAEN
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

DUBEN 2020

Út21DUB19:30SLAVÍME S JUBILANTY / KC SPHBOHUSLAV MARTINŮ Sinfonietta giocosa
LUDWIG van BEETHOVEN Trojkoncert pro klavírní trio a orchestr
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

KVĚTEN 2020

Út12KV19:30VEČER SMYČCOVÉHO KVARTETA / KC SPHLUDWIG van BEETHOVEN
Smyčcový kvartet C dur op. 59/3 „Razumovský“
Smyčcový kvartet B dur op. 130
Smyčcový kvartet op. 133 „Velká fuga“
19:30 Besední důmAbonentní řady:Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)