MOZARTOVY DĚTI


 

 

Projekt Mozartovy děti, který Filharmonie Brno pořádá ve spolupráci se ZUŠ Smetanova 8 v rámci festivalu zábavy „Ignis Brunensis“ za podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna, si klade za cíl nalákat do fantastického světa hudby děti a mládež všech věkových kategorií (od 5 do 22 let), dává prostor ostříleným nadaným žákům ZUŠ vystoupit před zraky tisíců posluchačů a napomáhá těm nejmenším nalézt své vlastní hudební schopnosti a cítění, zkrátka objevit své vlastní hudební já. Podstatou Mozartových dětí je podpora rozvoje hudebního talentu a muzikantských dovedností dětí a snaha rozvinout jejich vztah nejen ke klasické hudbě.
Program Mozartových dětí zahrnuje edukační akce zaměřené na hudební vnímání malých posluchačů (hudební workshopy pod vedením zkušených lektorů), veřejná vystoupení mladých hudebníků z jihomoravských ZUŠ (cimbálové muziky, taneční soubory, bigbandy, dechové orchestry atd.) na náměstích a dalších brněnských prostranstvích, prestižní koncerty v Besedním domě, na nichž se prezentují dětští sólisté za doprovodu Filharmonie Brno, a řada doprovodných akcí. Vyvrcholením je Slavnostní koncert, na němž „mladí Mozarti“ – žáci základních uměleckých škol – usedají do řad brněnských fi lharmoniků a spolu s nimi se podílejí na interpretaci symfonické hudby (nezapomenutelnými se stala provedení Dvořákovy Novosvětské v roce 2014 či symfonických tanců Čajkovského, Brahmse a dalších klasiků o rok později). V roce 2017 takto unikátně složené orchestrální těleso spojilo své síly s bigbandem, tvořeným taktéž posluchači ZUŠ.
V době konání Mozartových dětí tak centrum Brna žije vskutku čilým hudebním životem a neodolatelně vtahuje do svého dění širokou veřejnost všech věkových kategorií.

 

 

Záznam koncertu Filharmonie Brno s mladými Mozarty z roku 2015 zde.

 

 

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes