Filharmonie Brno - Koncerty

Filharmonie Brno
Zpět

Koncerty

duben 2018

26 pondělí

*62 VFDH 2 A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY

*62 VFDH 2 A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

19:00

Varmuža: Janovy pašije, lidové oratorium


BROLN - Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, dirigent Petr Varmuža


V autorském ztvárnění Janových pašijí Petra Varmuži se ocitáme za hradbami města. Janovy pašije využívají lidových nápěvů i názvuků, stejně jako spojují svět folklóru a vážné hudby užitím různých hudebních nástrojů včetně cimbálu, pěveckých sól i sboru s tradiční tenorovou rolí evangelisty. S BROLNem (vůbec poprvé na Velikonočním festivalu) máme možnost vstoupit do nezvykle vyzdobeného secesního chrámu na Křenové.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


↓ Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže ↓

27 úterý

*62 VFDH 3 ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU

*62 VFDH 3 ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU

Kostel svatého Augustina
Kostel svatého Augustina, náměstí Míru 7

20:00

Wolfgang Rihm: Vigilia pro šest hlasů a instrumentální soubor


Singer Pur - soprán Claudia Reinhard, tenory Rüdiger Ballhorn, Markus Zapp, Manuel Warwitz, baryton Reiner Schneider-Waterberg, bas Marcus Schmidl
Ensemble Musikfabrik


Na počátku bylo sedm pašijových motet, napsaných na objednávku vokálního sextetu Singer Pur. Wolfgang Rihm je později obklopil instrumentálními sonátami, v závěru se všichni spojí k provedení kajícného žalmu Miserere mei Deus. Kdo se odváží k bdění, toho Vigilie mnohonásobně odmění.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže


 

28 středa

*62 TH 1 JAKO BERÁNEK

*62 TH 1 JAKO BERÁNEK

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Samuel Capricornus: Lieder von dem Leyden und Tode Jesu  


mezzosoprán Isabella Shaw, soprán Dora Pavlíková, Motus Harmonicus, umělecký vedoucí Jakub Michl


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století. I ta je nesmírně pestrá. Samuel Capricornus (1628–1664) se narodil nedaleko Mladé Boleslavi jako syn luteránského pastora. Rodina však proto musela záhy Království české opustit. Capricornus působil dlouhou dobu jako uznávaný hudebník v tehdejším Prešpurku (Bratislava) a nakonec jako kapelník na vévodském dvoře ve Stuttgartu. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

29 čtvrtek

*62 TH 2 KALICH SPÁSY

*62 TH 2 KALICH SPÁSY

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Heinrich Schütz: Pašije podle sv. JanaCantiones sacrae


Cappella Mariana, umělecký vedoucí Vojtěch Semerád


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století.
Pašije podle svatého Jana drážďanského kapelníka Heinricha Schütze (1585–1672), spolu s výběrem z vlastní sbírky duchovních motet (Cantiones sacrae) a žalmy Samuela Scheidta zaznějí v pozdním večeru Zeleného čtvrtku jako předznamenání smutečního charakteru následujícího dne: Schützovy pašije jsou nanejvýše oproštěné, strohé.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

30 pátek

*62 TH 3 JERUZALÉME, OBRAŤ SE!

*62 TH 3 JERUZALÉME, OBRAŤ SE!

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Emilio de Cavalieri: Lamentace a responsoria Svatého týdne


Musica cum gaudioumělecký vedoucí Martin Šmíd


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století.
Poslední festivalové tenebrae rozeznějí opět lamentace a responsoria pro Svatý týden, tentokrát ve zhudebnění italského skladatele, literáta, diplomata i tanečníka Emilia dei Cavalieriho (†1602). V jeho díle ze samého úsvitu barokní epochy se setkává tradiční uchopení hebrejských úvodních písmen lamentací jako vícehlasých úseků, kontrastujících se sólovým přednesem plným emocí.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

31 sobota

1 neděle

2 pondělí

3 úterý

*62 VFDH 4 RESURREXIT SICUT DIXIT

*62 VFDH 4 RESURREXIT SICUT DIXIT

Kostel svatého Tomáše
Moravské nám.

19:00

Varhanní koncert


Edward Elgar: Sonáta G dur op. 28 pro varhany, Buoh všemohúcí (dle rukopisu Bordesholm z roku 1467), Buoh všemohúcí (dle Jistebnického kancionálu z první poloviny 15. století), Konstantin Reymaier: vícevětá improvizace na velikonoční píseň Buoh všemohúcí


Konstantin Reymaier varhany (Rakousko), Gregoriánská schola od sv. Jakuba pod vedením Ondřeje Múčky


Festivalová premiéra přebudovaných varhan v kostele sv. Tomáše. Kněz a skladatel Konstantin Reymaier uvede v brněnské premiéře rozsáhlou sonátu Edwarda Elgara a vlastní vícevětou improvizaci na melodie velikonoční písně Buóh všemohúcí, které zaznějí i v podání chorální scholy od sv. Jakuba.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže

4 středa

5 čtvrtek

*62 VFDH 5 FLOS FILIUS

*62 VFDH 5 FLOS FILIUS

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

20:00

Italské mešní skladby z doby kolem roku 1400


Mala Punica Ensemble, umělecký vedoucí Pedro Memelsdorff


Slavný mezinárodní soubor s příznačným názvem (Mala Punica označuje granátová jablka) se v Brně představí vůbec poprvé. Program na míru festivalu zahrnuje italské mešní skladby z doby kolem roku 1400.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže

6 pátek

7 sobota

8 neděle

*62 VFDH 6 ZAHRADA/OSTROV

*62 VFDH 6 ZAHRADA/OSTROV

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

20:00

Koncert je vyprodán. Na místě konání budou v prodeji vstupenky na STÁNÍ+ za 220Kč.


Arvo Pärt: Te Deum, David Matthews: New Fire (světová premiéra skladby zkomponované na objednávku festivalu), Leoš Janáček: Glagolská mše


soprán Pavla Vykopalová, mezzosoprán Jana Hrochová, tenor Aleš Briscein, bas Richard NovákVox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek (Pärt), Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala (Janáček), Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies


Zahrada: jako útočiště byl od svého počátku chápán starobrněnský klášter. Péče o rostliny otevřela bránu k porozumění zákonům dědičnosti Johannu Mendelovi. Přibližně ve stejné době přichází do již dlouho pěstěné zahrady malý Leoš Janáček, který pak roku 1884 za opata Mendela diriguje zádušní mši.
Zahrada jako místo poznání rezonuje s první skladbou programu. Arvo Pärt zhudebnil chvalozpěv sv. Ambrože pro tři sbory, smyčce a preparovaný klavír a slovy skladatele se chvalozpěv vynořuje z mlčení a prázdnoty. Skladbu v roce 1985 uvedl v premiéře právě Dennis Russell Davies. Brno je místem častých radostných návratů i pro britského skladatele Davida Matthewse. Pro závěrečný koncert festivalu vzniklo jeho kratší orchestrální dílo jako připomínka Vzkříšení, vnášení světla do tmy. Opětovné návraty Leoše Janáčka na Staré Brno nejsou jediným odkazem k emblému zahrady a přírody vůbec. Ve fejetonu pro Lidové noviny skladatel Janáček o své mši napsal toto: Chrám mi rostl v olbřímí velikosti hor a rozklenutého nebe do dálek zamlžených (…). Slyším v tenorovém sólu jakéhos velekněze, v sopránovém dívku-anděla, ve sboru lid náš. Svíce, vysoké jedle v lese a zažehnuty hvězdami; a v obřadu tam kdesi vidinu knížecí sv. Václava. A jazyk věrozvěstů Cyrila a Metoděje.


 


KONCERT JE VYPRODÁN. NA MÍSTĚ KONÁNÍ BUDOU V PRODEJI VSTUPENKY NA STÁNÍ+ ZA 220Kč.

9 pondělí

10 úterý

11 středa

12 čtvrtek

13 pátek

14 sobota

15 neděle

16 pondělí

17 úterý

18 středa

19 čtvrtek

20 pátek

21 sobota

22 neděle

23 pondělí

24 úterý

25 středa

26 čtvrtek

27 pátek

28 sobota

29 neděle

30 pondělí

1 úterý

2 středa

3 čtvrtek

4 pátek

5 sobota

6 neděle

Zpět
Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes